GHID funerar – Repatrieri

Salut lume!
20 februarie 2019
GHID servicii funerare – Obținerea ajutorului de înmormântare
21 februarie 2019

GHID funerar – Repatrieri

Pentru serviciului de repatriere funerar[, vă punem la dispoziţie transportul internaţional autorizat, al persoanelor decedate în oricare dintre ţările lumii. De asemenea, vă asigurăm consultanţă gratuită în vederea obţinerii tuturor documentelor necesare repatrierii. 

Ce trebuie să ştiţi?
Dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră, cetăţean român, a decedat în străinătate, este bine să ştiţi următoarele: 

 • Decesul trebuie înregistrat la autorităţile locale din ţara respectivă;
 • Decesul poate fi înregistrat, opţional, şi la ambasada sau consulatul României din ţara în care vă aflaţi;
 • Dacă ambasada sau consulatul României sunt notificate despre deces de autorităţile locale, acestea informează imediat Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, care va anunţa familia asupra decesului cetăţeanului român;
 • Înregistrarea decesului la ambasada sau consulatul României permite eliberarea de către ambasadă sau consulat, a unui certificat de deces românesc, acest lucru făcându-se numai pe baza certificatului de deces eliberat iniţial de autorităţile locale din ţara respectivă şi pe baza altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Dacă înregistrarea decesului nu s-a făcut la ambasadă sau consulat, atunci certificatul de deces românesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile române, pe baza certificatului de deces străin şi a altor documente prevăzute de legislaţia română;
 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului; efectuarea investigaţiilor poate întârzia procedura de transport a corpului neînsufleţit în România ;

Transportul corpului neînsufleţit în România se poate face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective şi în conformitate cu regulile internaţionale aplicabile. Personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu casele funerare care asigură transportul în România. 

Pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesară întocmirea următoarelor acte: 

 • Dovada că defunctul nu a suferit de o boală infecţioasă sau contagioasă, eliberată de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Certificatul de îmbălsămare, eliberat de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător, eliberată de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Paşaportul mortuar, solicitat ambasadei, consulatului sau poliţiei mortuare, de către firma transportatoare a sicriului sau direct de către o rudă a persoanei decedate.

Pentru eliberarea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele documente (prezentate obligatoriu în original): 

 • Documentul de identitate românesc al persoanei decedate; acesta va fi reţinut la ambasadă şi trimis în ţară autorităţilor române, pentru retragere din uz;
 • Certificatul de deces (pentru transcrierea ulterioară a decesului în România, este necesară aplicarea Apostilei conform Convenției de la Haga privind suprimarea obligativității supralegalizării încheiată la 5 octombrie 1961);
 • Certificatul medical de deces – cu specificarea cauzei decesului. Dacă decesul a survenit în urma unei acţiuni violente sau din motive neelucidate, este necesară autorizarea prealabilă (eliberare) a corpului pentru înmormântare;
 • Dovada că defunctul nu a suferit de o boală infecţioasă sau contagioasă, eliberată de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Certificatul de îmbălsămare, eliberat de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Dovada că sicriul a fost sigilat în mod corespunzător şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător, eliberată de agenţia funerară care a efectuat îmbălsămarea;
 • Scrisoarea/cererea de solicitare a paşaportului mortuar de către firma funerară/ruda persoanei decedate (se anexează copia actului de identitate/paşaport);
 • Dovada locului din România unde va fi înhumată persoana decedată (adeverinţă de la preot/administraţia cimitirului privitoare la existenţa unui loc de veci unde va fi înhumată persoana decedată, semnată şi parafată); adeverinţa poate fi trimisă din ţară în mod operativ pe fax sau scanată pe email, cu condiţia să fie perfect inteligibilă;
 • Itinerariul sicriului;
 • Un plic autoadresat şi timbrat corespunzător, pentru returnarea actelor originale trimise şi a paşaportului mortuar (când solicitarea s-a efectuat prin poştă).

Toate documentele originale vor fi returnate împreună cu paşaportul mortuar în plicul furnizat (mai puţin paşaportul românesc al persoanei decedate). 

În privinţa transportului urnelor cu cenuşa cremată nu este necesar paşaportul mortuar. 

Transportul persoanei decedate se face numai într-un sicriu special, format din sicriu de tranzit (de lemn) şi sicriu de zinc. 

În cadrul transportului funerar aerian, vă asigurăm serviciul funerar de preluare a persoanei decedate din Zona Cargo a aeroporului și transportul funerar al acesteia până în localitatea specificată de dumneavoastră. Totodată ne ocupăm și de întocmirea actelor necesare preluării persoanei decedate din Zona Cargo a aeroportului. 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.